Gebiedsvisie Hero terrein Breda

De vroegere Hero-locatie, nu braakliggend, is een van de onderzochte plekken nav een 100-dagen studie, Ontwikkelaar en grondeigenaar AM is samen met de gemeente een vervolgstudie gestart naar de haalbaarheid van een nieuwe woonbuurt op deze plek. De locatie van Hero biedt alle kansen om zo’n aantrekkelijke woonomgeving te worden, passend bij de ruimtelijke ambitie van de gemeente Breda.

Nieuws & blogs

Naar nieuws & blogs Naar nieuws & blogs

Locatie

Naar de locatie
Naar de locatie

Het Plan

Naar het Plan Naar het Plan

Veelgestelde vragen

Naar Veelgestelde Vragen

Hoe kunnen wij helpen?

    Wat is het prijsniveau van de woningen?

    Hoeveel woningen worden er gerealiseerd op het terrein van Hero Breda?

    Is het mogelijk om aan te sluiten bij c.q. deel te nemen aan de Klankbordgroep?

    Wanneer staat de volgende bijeenkomst gepland?

Naar Veelgestelde Vragen