25 april 2022
Geplaatst door TeamHeroBreda

De ruimte op de woningmarkt is schaars. Wanneer er een kavel bouwgrond vrijkomt en er ontstaat een plan voor een nieuwbouwwijk, heeft de projectontwikkelaar te maken met allerlei regels die te maken hebben met het uiterlijk (ontwerp) maar ook met de toegestane afmetingen en invulling van het plan. 

Diverse stappen binnen de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk. 
Voordat een nieuwbouwwijk kan worden gerealiseerd gaan er diverse stappen aan vooraf. In deze blog vertellen wij u graag - kort - meer over de voorbereiding van het plan. 

 

De onderzoeksfase
In deze fase wordt een grove schets gemaakt van de plannen voor een zogenaamd vooroverleg met de gemeente. In het vooroverleg worden plannen getoetst en geeft de gemeente aan of zij bereid is in te stemmen met deze plannen.  De onderzoeksfase of het vooroverleg kan geruime tijd in beslag nemen. De bestaande situatie in kaart brengen
Dat er zicht is op een braakliggend terrein en daar plannen voor zijn om nieuwbouwwoningen te ontwikkelen wil niet zeggen dat daar ook direct gebouwd kan worden. De bestaande situatie moet in kaart worden gebracht; is het terrein eerder in gebruik geweest, wat is de geschiedenis van het terrein? Liggen er kabels en leidingen? Wat is de zonstand op diverse momenten van de dag en seizoenen? Hoe kan toegang tot het terrein worden verschaft? Zijn er beschermde diersoorten die gebruik maken van het terrein (denk bijv. aan vleermuizen)? etc.  

 

Het maken van een schetsontwerp (SO)
De eerste ontwerpen van het plan worden gemaakt. Past het ontwerp binnen de eisen die de gemeente stelt? En niet onbelangrijk; past het ontwerp binnen het budget?

 

Het voorlopig ontwerp (VO) uitwerken
Een schetsontwerp wordt verder uitgewerkt tot voorlopig ontwerp. Plattegronden, gevelaanzichten van het ontwerp etc. worden gedetailleerd opgesteld en getoetst aan het bouwbesluit. Daarnaast wordt in deze fase gekeken naar het gebruik van duurzame materialen en de constructie van de gebouwen. 

 

Het definitieve ontwerp (DO)
Het definitieve ontwerp is de meest intensieve fase in het voorbereidende werk. Het ontwerp wordt tot op detail uitgewerkt en eventueel aangepast aan de hand van informatie die is verkregen van het bouwbesluit, contructeur, gemeente, etc. In deze fase worden kleurgebruik en materiaalkeuze vastgesteld; de nieuwbouw dient wel te passen bij de rest van de omgeving. 

 

Eindelijk is het zo ver; de vergunning kan worden ingediend!
Wanneer alle voorbereidende fasen zijn afgerond is het tijd om de omgevingsvergunning aan te vragen. Alle tekeningen en documenten die de gemeente eist bij de aanvraag van een vergunning moeten worden ingediend. Vanaf hier zullen diverse overleggen met de gemeente nog worden gevoerd om het project verder te monitoren. 

 

De aanbesteding van het project
Van het project wordt een nauwkeurige omschrijving gemaakt van de werkzaamheden. Dit noemen we een projectomschrijving en een bestek. Met het bestek en de tekeningen van het definitieve ontwerp worden bij een aantal projectaannemers een offerte opgevraagd. De projectaannemer met de meest gunstige offerte en voorwaarden krijgt het nieuwbouwproject aanbesteed. 

 

Vanaf hier kan de start van het nieuwbouwproject beginnen. Het zal nog enige tijd duren voordat het project kan worden opgeleverd! 

 

Meer weten over het project Nieuwbouw Hero Breda? Blijf ons dan volgen!