23 mei 2022
Geplaatst door TeamHeroBreda

Zodra plannen ontstaan voor de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen is er al een hoop voorbereidend werk verricht. Onderstaand leest u meer over het ontwikkelproces van een nieuwbouwplan. 

Gedurende de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie zijn er diverse partijen betrokken. Denk aan gemeente, provincie, waterschap, architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars en aannemers. Allen hebben een rol in het ontwikkelproces. 

 

Hoe ziet het ontwikkelproces van een nieuwbouwlocatie eruit?  

Het ontwerpen van een gebied, gebouw of landschap gaat in meerdere stappen, die tussentijds steeds goedgekeurd moeten worden. Welke stappen doorlopen de architecten en stedenbouwkundigen van nieuwbouwplan Hero voordat er straks gebouwd kan worden?

Schetsontwerp

Het schetsontwerp is een eerste verkenning van de mogelijkheden van een wijk of gebouw. In deze fase worden meerdere varianten gemaakt van een mogelijke stedenbouwkundige opzet, de gebouwen, het programma en de openbare ruimte, die vervolgens op haalbaarheid worden getoetst. In het schetsontwerp worden de contouren van de buurt en de gebouwen bepaald en hoe de elementen ongeveer in de ruimte worden geplaatst. Er is onderzocht voor wie Hero mogelijk een interessante buurt is, welke woningen daar bij passen en of er voldoende diversiteit is. 

In het schetsontwerp wordt de Hero op hoofdlijnen ontworpen als wijk. In het schetsontwerp wordt de globale hoogte van de gebouwen bekeken, zijn bruggen geplot en is een eerste aanname gedaan over waar het openbaar groen komt. Er is een plan gemaakt voor parkeren en voor het systeem dat de wijk straks van duurzame energie voorziet. Het uiterlijk van de gebouwen en de indeling in specifieke woningen wordt pas later bepaald, in schetsvorm bij het Voorlopig Ontwerp en later bij het Definitief Ontwerp.

Een ontwikkeling is meer dan bouwen

Het ontwikkelproces is in het algemeen, een langdurig proces. Veelal niet zichtbaar voor het publiek. Beetje bij beetje krijgen de plannen vorm, van grof naar fijn. Pas wanneer ontwerp en techniek voldoende kwaliteit hebben en het product is afgestemd op de vraag van de markt, wordt de ontwikkeling op de locatie zichtbaar voor de buitenwereld. Een ontwikkeling is dus meer dan alleen bouwen. Er gaat een intensief ontwerpproces aan vooraf. 

De ontwikkeling van nieuwbouwplan Hero bevindt zich nog in de fase van schetsontwerpen. Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? U kunt zich inschrijven via de website www.nieuwbouwherobreda.nl of onze social media kanalen (Facebook en Instagram) volgen.