Veelgestelde vragen

Hoe kunnen wij helpen?

  Rubriek: Algemeen

  Hoe kan ik op de hoogte blijven?

  Hoe kan ik als omwonende meedenken over de plannen?

  Wanneer staat de volgende bijeenkomst gepland?

  Is het mogelijk om aan te sluiten bij c.q. deel te nemen aan de Klankbordgroep?

  Rubriek: Type woningen

  Hoeveel woningen worden er gerealiseerd op het terrein van Hero Breda?

  Wat is het prijsniveau van de woningen?

  Komen er seniorenwoningen?

  Komen er ook studentenwoningen?

  Hebben de woningen een eigen tuin?

  Komt er een algemene ruimte?

  Rubriek: Bedrijfsruimte

  Komen er ook woningen met bedrijfs-/werkruimte aan huis?

  Is er ruimte voor bedrijven en voorzieningen?

  Kan ik als ondernemer ruimte kopen/huren in Hero Breda?

  Rubriek: Huurwoningen en -appartementen

  Hoeveel huurwoningen komen er?

  Hoe kom ik in aanmerking voor een sociale huurwoning in Hero Breda?

  Hoe kom ik in aanmerking voor een markthuurwoning in Hero Breda?

  Wanneer worden de huurwoningen opgeleverd?

  Wat is het oppervlakte van de huurwoningen?

  Hebben alle appartementen een buitenruimte?

  Wat is het prijsniveau?

  Wanneer wordt gestart met de bouw van de appartementen?

  Wanneer worden de eerste appartementen opgeleverd?

  Rubriek: Koopwoningen en -appartementen

  Wanneer komen de eerste woningen in de verkoop?

  Wat is de oppervlakte van de koopwoningen?

  Hoe kan ik in aanmerking komen voor een koopwoning in Hero Breda?

  Wat is het prijsniveau van de koopwoningen?

  Waneer is de eerste oplevering van de woningen?

  Worden er zowel vrijstaande woningen als 2-onder-1-kap woningen te koop aangeboden?

  Rubriek: Openbaar vervoer en parkeren

  Is er openbaar vervoer in de omgeving aanwezig?

  Hoe zit het met parkeren in de nieuwe wijk en hoe wordt voorkomen dat nieuwe wijkbewoners gaan parke

  Hebben alle woningen een eigen parkeerplek en is er gelegenheid voor het binnen stallen van fietsen?

  Hoe gaan jullie om met mobiliteit?

  Is het mogelijk om, in het nieuwbouwplan, te parkeren in/bij het gebouw van De Toerist?

  Rubriek: De wijk en haar openbare voorzieningen

  Waar kan ik informatie vinden over de wijk?

  Welke voorzieningen zijn er voor scholen en kinderopvang in de buurt?

  Rubriek: Vragen rondom (de inrichting van en werkzaamheden aan) het nieuwbouwplan

  In welke fase bevindt het plan zich nu?

  Gaan de brandgangen afgesloten worden?

  Wordt er een brandgang c.q. achterom voor woningen aan de Kwekerijstraat in het plan opgenomen?

  Er zitten een aantal ‘onlogische’ grenzen met tuinen in de Kwekerijstraat / Teteringsedijk. Kan dit

  De gronden van de Hero liggen hoger dan de tuinen van de Kwekerijstraat, deel Teteringsedijk en de o

  We gaan er op basis van eerdere toezeggingen vanuit dat de Kwekerijstraat doodlopend blijft met aan

  We willen de hoge muur achter de tuinen aan de westzijde van de Kwekerijstraat behouden. Is dit moge

  Hoe duurzaam is Hero Breda?

  Wordt het nieuwbouwplan ingericht als een 30 km-zone?

  Worden er, in verband met de toename van het aantal bewoners in de wijk, extra vuilcontainers geplaa

  Wanneer komt er een nulmeting om eventuele schade aan bestaande gebouwen te monitoren?

  Hoe wordt er geheid?

  Wat is de ontsluiting van het bouwverkeer?

  Hoe is de ontsluiting op de toch al drukke Teteringsedijk geregeld?

  Welke werkzaamheden vinden er nu plaats?