Het plan

Op de locatie van de voormalige Hero-fabriek is het de ambitie een extreem groene wijk te maken die ook recht doet aan het fabrieksverleden van de plek. Dit is in de plankaart te zien, waar duidelijk twee hoofdrichtingen te herkennen zijn. De richtingen van de bouwvelden zijn afgeleid van de oorspronkelijke historische ontwikkeling van het HERO complex. De verdraaiing in twee richtingen komt terug in het patioblok, dat vervolgens (ook in architectuur) weer een herinnering is aan een loods die hier vroeger gestaan heeft, en dus nu weer de richting overneemt van de Kwekerijstraat en de richting van de eerste generatie gebouwen van HERO.

De basisopzet van de wijk, of het groene raamwerk, zorgt er hiermee voor dat het goed aangehecht is aan de bestaande structuren uit de omgeving. De wigvormige tussenruimte die overblijft vormt het hart van het plan en wordt ingericht als mooi groen park voor verblijf en ontmoeting. De twee appartementen gebouwen boven in de kaart schermen het spoorgeluid af. Ook hier is een van de gebouwen gedraaid refererend aan de richting en de plaats van voormalig industrieel gebouw van meerdere lagen. De wijk wordt omarmd door een groene rand(weg) die op twee plaatsen aansluit op de Teteringsedijk, waarmee de ontsluiting van de wijk is opgelost. Bewoners parkeren in de rand en in omsloten parkeerhoven (toegankelijk vanaf de randweg), waardoor alle straten in de wijk autovrij blijven. Hierdoor blijft er in de straten meer ruimte over voor groen en ontstaat bovendien de rust om te spelen of te verblijven. In de nieuwe wijk zijn straks verschillende tijdslagen afleesbaar: Het erfgoed van de Hero-fabriek, het historische lint van de Kwekerijstraat, en het heden: Breda Stad in het Park.

 

Blijf op de hoogte

Om op de hoogte te blijven van de plannen kunt u zich inschrijven op deze website onder het kopje ‘Aanmelden & Contact’. Op deze manier wordt u op de hoogte wordt gehouden van de status van het project en blijft u betrokken bij het proces.