Inzichtelijk Bouwen
Conceptual Residences ontwikkelt gebouw- en woonconcepten anders! Wij houden van duidelijkheid en daarom ontwikkelen wij aantrekkelijke gebouwen voor zowel de gebruikers, investeerders en gemeenten volgens een helder en inzichtelijk model. Alle partijen en instanties worden voorafgaande aan grote investeringen nauw betrokken bij het creëren van een taakstellend pakket van eisen.
Indien alle partijen het eens zijn start de ontwikkeling, hierdoor ontstaat een snel en inzichtelijk proces wat door iedereen als zeer welkom wordt ervaren.

Sociaal Bouwen
De woon- en gebouwconcepten van Conceptual Residences zijn afgestemd op groepen gelijkgestemde bewoners. De sociale cohesie van de bewoners of gebruikers staat bij de ontwikkeling en beheer centraal. Conceptual Residences staat voor een maximale inspanning om zowel het woon/gebruik comfort als de leefbaarheid in en rondom het gebouw tot ieders tevredenheid te waarborgen.

Kwalitatief Bouwen
Snelheid en kwaliteit gaan hand in hand bij de projecten van Conceptual Residences. Bij al onze projecten zetten wij de kwaliteit voorop en bewaken deze in het gehele ontwikkelingsproces. Hierdoor genereren wij voor zowel de gemeenten, de bewoners als de investeerders een win-win situatie die wij uiteraard graag zo snel als mogelijk willen realiseren.

Groen Bouwen
Groenzones worden standaard opgenomen in alle concepten van Conceptual Residences. Daar waar mogelijk proberen wij horizontale en/of verticale groenzones te verwerken voor maximaal gebruik/wooncomfort. Uiteraard wordt maximaal aandacht besteed aan het zo duurzaam mogelijk bouwen. Afhankelijk van de wensen van direct betrokkenen wordt een uitgebalanceerd duurzaamheidplan gemaakt voor een maximaal 'groen' effect.