Breda heeft een prachtig historisch stadshart, mooie dorpen, diverse woonwijken en een schitterend buitengebied. In Breda zijn we betrokken bij elkaar en doet iedereen ertoe. Bredanaars hebben hart voor de stad.

Wat niet iedereen weet, is dat het hard werken is om de stad te blijven die we nu zijn. Want de stad gaat enorm groeien en we staan de komende jaren voor een aantal grote uitdagingen. Klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw zullen Breda snel en flink veranderen. We bouwen meer dan 25.000 woningen. We vergroten de kracht van Breda en dragen samen zorg voor krachtige en veilige wijken. We maken een toekomstbestendige stad. We investeren in de natuur en ons water. We zijn een groene stad in een park, met een openbare ruimte waarin ontmoeten en bewegen vanzelfsprekend zijn. Tot slot hebben we de verantwoordelijkheid om de kwaliteit van onze leefomgeving en bereikbaarheid van onze stad te behouden, 800 jaar aan geschiedenis te respecteren en te werken aan een nog schoner en veiliger Breda. We willen ervoor zorgen dat het nu en in de toekomst super is om in Breda te wonen, werken, studeren en zijn. Samen met de partners in de stad werken we daarom aan een sterk, veerkrachtig en toekomstbestendig Breda. Al deze facetten zijn ook de basis voor de HERO ontwikkeling, waar we samen met de partners een veilige, duurzame, groen en autoluwe woonomgeving proberen de realiseren.